ไทยพาณิชย์เผยวันแรกขายพันธบัตรออมทรัพย์”สุขกันเถอะเรา”

วันนี้(12ธ.ค.) เป็นวันแรกในการการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นพิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. วงเงิน รวม 100,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการระดมทุนภายในประเทศเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกศตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. กล่าวว่า ในส่วนของธ.ก.ส. ให้มีการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเป็นครั้งแรก โดยพันธบัตรสุขกันเถอะเราจาก ธ.ก.ส. อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.8 วงเงิน 50,000 ล้านบาท จำหน่ายผ่านธนาคารพานิชย์ 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคาร ธ.ก.ส.พร้อมกันนี้ ทางธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มช่องทางการซื้อพันธบัตรผ่านตู้กดเงินสดอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยมีการปรับวงเงินซื้อพันธบัตรขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,000 บาท จนถึงวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท โดยในช่วงเช้า ได้รับรายงานจากสาขาทั่วประเทศพบว่ามีผู้สนใจลงทุนซื้อพันธบัตรผ่านธ.ก.ส.ทั้งสิ้น 439 ราย วงเงิน 391 ล้านบาท ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดี และคาดว่าวงเงินที่ธ.ก.ส.ได้รับการจัดสรรให้จำหน่ายจะจำหน่ายได้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sorry, no posts matched your criteria.